!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

Varje bostadsrättsförening är enligt bostadsrättslagen skyldig att ha en styrelse. Styrelsen har medlemmarnas uppdrag att aktivt driva för föreningen angelägna frågor, att förvalta fastigheten och mark på ett tillfredsställande sätt, samt att på bästa sätt ta till vara medlemmarnas ekonomiska intressen.

Styrelsen tecknar förvaltningsavtal, beslutar om månadsavgiftens storlek, reparationer mm samt driver den fortlöpande förvaltningen av föreningen.

Styrelsen består av minst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter och sammanträder ungefär en gång i månaden.

Vid den årliga föreningsstämman (årsstämman) sker om- och nyval av styrelsens ledamöter. En ledamot väljs på två år. Hälften av ledamöterna skall i princip vara i tur att avgå vid nästa ordinarie föreningsstämma. För att möjliggöra detta väljs ibland enskilda ledamöter på ett år. Under de gångna åren har det skett ett ganska kontinuerligt utbyte av folk i styrelsen. Det är också en målsättning.

Här hittar du vilka som sitter i styrelsen.

Dokument

Flerårsbudget 2013 Kolumbus.xlsx 2014-02-02