!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Valberedning & revisorer

Valberedningen
Valberedningen har till uppgift att inför varje årsstämma ta fram lämpliga kandidater till styrelseposterna för att på så sätt täcka upp naturliga avgångar från styrelsen. Styrelseuppdragen bygger som i alla föreningar i hög grad på ideellt arbete. Om du känner att du vill engagera dig i föreningsarbetet, kontakta styrelsen eller håll utkik efter valberedningens anslag innan årsstämman!

Valberedningen 2018:

  • Tomas Sjögren 073-351 39 66
  • Ingegerd Green 070-673 00 08
  • Katarina Allerby 073-610 99 67

Revisorer
Föreningens medlemmar skall utse en revisor och en revisorssuppleant. Syftet med detta är att medlemmarna skall beredas insyn i styrelsens arbete med och skötsel av verksamhet och ekonomi. Den lagstadgade revisionen sköts av auktoriserad revisor i samarbete med SBC.