!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trapphus

Städning av trapphus

Boende i respektive trappuppgång skall själva städa sin trappuppgång med jämna intervall, t ex 1 gång i veckan. Styrelsen anslår inte något schema för städning, medlemmarna i varje trapphus får själva komma överens om hur de skall fördela arbetet.

Om städningen inte fungerar så måste städfirma anlitas med höjda månadsavgifter som följd.

Ordning i trapphusen

Trapphusen är inte en del av våra lägenheter och får inte användas som extra hall/förrådsutrymme.

Vi är skyldiga att hålla trapphusen fria, både på grund av brandfaran och för att vi inte ska hindra framkomlighet för brandkår och ambulanspersonal. Detta innebär att ingenting får finnas i trapphusen, alltså inte heller dörrmattor eller krukväxter i fönstren.

Flera av trapphusen i Kolumbus är nyligen renoverade. Om vi hjälps åt att sköta dem så kommer de att hålla sig fina längre!