!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vindsutrymmen

Vindsutrymmet i varje hus rymmer de boendes förråd. Varje trappuppgång har en uppgång till respektive vind, där varje enskild lägenhet har ett förråd.

När det gäller ordningen på vindarna så skall alltså respektive medlems saker placeras i vederbörandes eget förråd. Ingenting får placeras utanför förråden.

Observera att brandfarliga ämnen såsom exempelvis bensin och tändvätska, överhuvudtaget inte får förvaras på vindarna (alltså ej heller i medlemmars enskilda förråd). Bildäck får inte förvaras på vindarna (de de förorsakar svår rökutveckling vid en eventuell brand).

Inte heller får vindarna användas som arbetsutrymme (målning, slipning etc).