!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Tvättstugor

Det finns sex tvättstugor i kvarteret. Varje tvättstuga har två tvättmaskiner, torktumlare, centrifug, och elektrisk mangel.

Tvättstugan på Kaptensgatan 24 är utrustad med mattvättmaskin. Mattvättmaskinen bokas separat på lista på väggen. Om du vill torka mattor i tvättstugan måste du boka den som vanligt. Obs! Mattor får inte tvättas i någon annan maskin än i mattvätt-maskinen.

Bokning av tvättider

Tvättning är tillåten alla dagar 8.00 - 20.00. Upp till en timme efter utgången bokningstid förfogar man över torktumlare och torkskåp. Om inte tvättstugan tagits i bruk inom en timme är det fritt för andra att utnyttja tvättstugan.

Det är inte tillåtet att köra torkskåpen på natten.

Bokningsschema finns i respektive tvättstuga. Boende får boka valfri tvättstuga. Endast för ändamålet avsett bokningslås får användas (finns till varje lägenhet). Obs! att annat bokningsförfarande ej godkänns. En bokning gäller bara så länge bokningslåset sitter på bokningsschemat. Flyttar man sitt lås under pågående tvättid är den tvättiden inte längre bokad och annan medlem får ta maskinerna i bruk så fort de stannat. Vid förkommen låsanordning kontakta vicevärden. Ny låsanordning fås då mot självkostnadspris.

Felanmälan

Vid problem eller fel på maskinen, lås etc, kontakta vicevärden. Det finns även papper vid anslagstavlan i respektive tvättstuga, där meddelanden kan lämnas till vicevärden .

Städning

Tvättstugorna städas själva av oss boende. Med andra ord, gör var och en gör efter sig när tvättpasset är klart. Detta inkluderar avtorkning av maskinerna och svabbning av golv. Lämna tvättstugan i det skick som du själv vill finna den!