!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Soprum

I vår förening vill vi värna om miljön, och vi ser sopsortering som ett konkret sätt att göra detta i vardagen. Vi har därför valt att erbjuda sortering i soprummen (istället för att hänvisa till offentliga återvinningsstationer).

Det finns ett soprum på varje gård, och du använder den blå systemnyckeln för att komma in i soprummen. Tänk på barnen på gårdarna och glöm inte att låsa dörren! Soprummen är endast avsedda för hushållsav-fall.

I soprummen skiljer vi på 

  • returpapp
  • kartong och wellpapp
  • restavfall
  • komposterbara sopor
  • metallförpackningar
  • plastförpackningar

 

Genom att sortera kan vi också minska våra kostnader för sophämtning. Högst kostnad per kilo får vi betala för restavfall, dvs den traditionella soppåsen. Som exempel kan nämnas att kilopriset för restavfall är mer än fem gånger så högt som kilopriset för komposterbara sopor. En annat sätt att spara pengar på är att platta till kartonger så de upptar så lite plats som möjligt innan de läggs i återvinningskärlet för kartong. Ju plattare kartonger, desto mer får plats i kärlet och därmed kan vi ha längre intervall mellan tömningarna.


Batterier, lampor och lysrör

För förbrukade lysrör finns en speciell tunna i sop-rummet på Kaptensgatan 20. Batterier, lågenergi-lampor och glödlampor kan man slänga i holkar i soprummen på Kommendörsgatan 25, Kaptensgatan 28 och Allmänna vägen 24.

 

Farligt avfall

Grovsopor, farligt avfall osv skall varje medlem själv bortforsla till återvinningscentral.

 

Vitvaror och elektronik

Uttjänta vitvaror och elektronik bortföres och tas om hand på ett korrekt sätt av respektive medlem. Om du väljer hemleverans när du köper nya vitvaror brukar säljaren kunna köra bort ditt gamla kylskåp mot en låg avgift. Du kan även kontakta Renova om du vill ha vitvaror bortforslade. Vitvaror, möbler, datorer, etc får ej lämnas i soprummen!

 

Containrar 
Föreningen brukar varje vår och höst ställa ut containrar på gatan så att vi kan slänga grovsopor. Passa på vid dessa tillfällen och kasta gammalt skräp så att det inte blir liggande på vindarna!