!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brandskydd

Vi hade under våren 2007 brandmyndigheten på besök för att hjälpa oss med en bra brandskyddsplan. Brandvarnare installerades då på varje våning i trapphusen och delades ut till varje lägenhet. 6 kg pulverbrandsläckare köptess in och installerades i anslutning till vindsdörren i varje trappuppgång. Vi ber er att se till så att t.ex. barn inte skadar sig  på dessa eller att de stjäls.

I trapphusen får ingenting placeras. Det är ett stort problem att det fortfarande förvaras skor, leksaker med mera i trapphusen. Vid en eventuell brand försvårar dessa saker framkomligheten för räddningstjänsten och utgör alltså en livsfara. Ett annat stort problem är att saker fortfarande förvaras utanför vindsförråden på vindarna. En eventuell brand sprids fortare när det står saker utanför förråden.

En ny brandsyn av brandmyndigheten gjordes 2009-12-07. Brandmyndigheten ser allvarligt på att att saker fortfarande förvaras i trapphusen och utanför vindsförråden. En åtgärdsplan tas nu fram av styrelsen. Om problemen inte rättas till måste brandmyndigheten vidta åtgärdes om kan bli både kostsamma och besvärliga för föreningen och dess medlemmar. Info kommer inom kort.