!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Överlåtelser

Bostadsrättsinnehavaren har själv ansvaret för försäljning av sin lägenhet. När överenskommelse med köpare har fattats skall säljaren kontakta styrelsemedlem med särskilt ansvar för lägenhetsöverlåtelse för att tillsammans med köparen upprätta ett s k överlåtelseavtal.

Viss avgift debiteras av SBC för administrationskostnader i samband med varje överlåtelse.