!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

Bostadsrättsinnehavaren (medlemmen) måste ha tillstånd av styrelsen (föreningen) för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Tillstånd ges enbart för max ett år i taget.

Hur gör man?

Ladda ner och fyll i blanketten som du finner längre ner på sidan. Lämna den sedan på fastighetsexpeditionen på Kaptensgatan 20 D. Ansökan tas sedan upp på nästkommande styrelsemöte och du får sedan inom några dagar, via förvaltaren, besked om din ansökan godkänts.

Först sedan du fått ditt tillstånd kan du skriva ett hyresavtal mellan dig själv och din hyresgäst. Viss avgift debiteras av SBC för administrationskostnader i samband med varje andrahands-uthyrning.

De vanligaste skälen för att hyra ut i andra hand är arbete, el. studier, på annan ort. Lägenhetsinnehavaren skall då ha för avsikt att flytta tillbaka till lägenheten. Ansökan måste (som nämnts ovan) förnyas varje år.

Om styrelsen skulle avslå din ansökan kan du överklaga till hyresnämnden.

Vilka regler gäller?

Följande regler gäller vid uthyrning i andra hand:

  • Hyran måste stå i avtalet.
  • Du är ekonomiskt och juridiskt ansvarig för lägenheten även under uthyrningstiden.
  • Du måste följa hyreslagens bestämmelse vid uppsägning av hyresgäster.
  • Den bostadsrättsinnehavare som hyr ut sin lägenhet utan tillstånd har förverkat sin utnyttjanderätt till lägenheten, vilket betyder att medlemskapet kan sägas upp av bostadsrättsföreningen. Därefter kan uppsägning för omedelbar avflyttning ske.

Dokument

ANdrahandsuthyrning.pdf 2008-01-08