!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vid renovering

Vid all större renovering och/eller ändring av planlösning samt alla arbeten med VVS och/eller el vill vi att du kontaktar vicevärden så att vi som förening ska kunna värna om en hållbar och god boendemiljö för alla medlemmar.

Vill ni riva eller flytta väggar i lägenheten ska ritning på detta lämnas till vicevärden som underlag till beslut på nästkommande styrelsemöte.

Vid större renovering som riva/flytta väggar och vindsuppbyggnad står det på lägenhetsinnehavaren att betala för ljudmätning vid behov. Styrelsen kräven även en väl utarbetad konstruktionsritning lämnas in som underlag. Styrelsen har även rätt till inspektion för, under och efter genomförd renovering.

Renovering av våtutrymme

Vid renovering av badrum är bostadsrättsföreningen mån om att lägenhetsinnehavaren tillser ett det blir ett fullgott tätskikt (vattenspärr) för att minska risken för vattenskador. Därför betalar bostadsrättsföreningen ut upp till 2000 kr om man följer riktlinjerna i dokumentet nedan.

Om ni misstänker att ni har fuktskador i badrum har vicevärden utrustning för att mäta fuktskador.

 

Dokument

Bidrag_Vattensparr.pdf 2007-05-17