!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Kakelugnar

Det finns kvar kakelugnar i en del av kvarterets lägenheter. Eftersom både kakelugnar och murstockar är mycket gamla och otäta, plomberades dessa med lättbetong i samband med renoveringen.

Observera att det råder allmänt eldningsförbud i kakelugnarna!

Du kan däremot ansöka om eldningstillstånd från Hisingens Sotningsdistrikt AB tel 031- 515656.

Förutsatt att tillstånd från skorstensfejarmästare har utfärdats (dvs att kakelugn och rökkanaler vid provtryckning har befunnits täta) och kopia på tillstånd lämnats till styrelsen, så är det tillåtet att elda i kakelugnen. Detta tillstånd måste förnyas var tredje år, vilket betyder att tillstånd äldre än tre år inte längre gäller. 

Om du är intresserad att få fart på din kakelugn så måste alltså ugnen (och rökkanaler) vara godkända. Eftersom murstockarna i princip alltid är otäta tvingas man att fodra rökkanalen med ett rör ed. Räkna med minst 5000 kr per meter rökgång plus kostnaden för att täta kakelugnen. Alla kostnader i samband med öppning av kakelugn bärs helt och hållet av medlemmen. 

Obs! eldning i icke godkända kakelugnar innebär mycket stor eldfara och är i princip tillräcklig grund för uppsägning. Dessutom kan föreningens försäkringar vara ogiltiga om brand orsakas av icke godkänd kakelugn.